Betingelser og vilkår

Nedenfor kan du få et overblik over Horisont Gruppens medlemsbetingelser for partnerskaber og personlige medlemskaber samt leveringsbetingelser og vilkår for annoncering i Horisont Gruppens medier: Magasiner, online medieplatforme og nyhedsbreve.

Betingelser og vilkår

Nedenfor kan du få et overblik over Horisont Gruppens medlemsbetingelser for partnerskaber og personlige medlemskaber samt leveringsbetingelser og vilkår for annoncering i Horisont Gruppens medier: Magasiner, online medieplatforme og nyhedsbreve.

Medlemmer: Partnerskaber, virksomhedsmedlemmer og personlige medlemskaber

Generelt 
Horisont Gruppen a/s forbeholder sig som udgiver retten til løbende at foretage ændringer på online medieplatforme, struktur, design og produkter. 
Partnerskaber, virksomhedsmedlemmer og personlige medlemskaber (herefter medlemmet/r) sælges i abonnement, og medlemmet er ansvarlig for indholdet i optagelsen, herunder alt indhold publiceret gennem dennes brugernavn og password. 
Horisont Gruppen a/s kan som udgiver ikke drages til ansvar såfremt et opslag, en holdning, eller en optagelse vurderes som værende krænkende overfor lov eller tredjemands rettigheder.

Cookie-og Privatlivspolitik
Horisont Gruppen a/s behandler, som udgiver personoplysninger og har derfor vedtaget en cookie- og privatlivspolitik , der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Når du bliver medlem eller du tilmelder dig nyhedsbrevet fra vores websted og anvender vores tjenester, anerkender du, at du har læst og forstået vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og den indsamling og opbevaring af oplysninger og håndteringsproces, som er beskrevet heri.

Support og service
Opgrader dit partnerskab til et Standard-partnerskab og få komplet service- og support via Telefon og E-mail og Chat - Vores supportteam klarer også det praktiske med hensyn til administrationen af jeres partnerskab.

  • Vi kan publicere alle indholdstyper for jer
  • Vi besøger løbende jeres website for at finde nyheder og inspiration til publicering (efter aftale) - det kan også være events, jobopslag, brochurer m.m.
  • Løbende opfølgning og rådgivning som sikrer synlighed i communitiet via udgivelse af indhold

Ring eller skriv til os og få en aftale på support og service. Du kan kontakte Horisont Gruppens support på telefonnummer +45 5350 6060 fra mandag til fredag mellem 08:30 – 15:30.

Genbrug af indhold 
Oplysninger vedr. medlemmet er denne selv ansvarlig for. Medlemmet har selv ansvaret overfor tredjemand ved krænkelse af tredjemands ret f.eks. ophavsret til artikler, fotos og andet materiale publiceret af abonnenten. 
Horisont Gruppen a/s forbeholder sig ret til at benytte og bringe publiceret materiale i f.eks. trykte udgaver eller på andre af udgiverens medier og platforme.

Abonnementsperiode, fakturering og pris
Medlemmer eller partnerskaber er løbende abonnementer, der faktureres for et år ad gangen og fornyelse af abonnementsperioden sker automatisk, med mindre andet er aftalt. 
Fakturering sker ud fra det valg, som abonnenten har foretaget i registreringen eller som er aftalt med en kontaktperson hos Horisont Gruppen a/s. 
De til enhver tid gældende priser kan findes på det omfattede medies hjemmeside. Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar med den procentvise stigning i  Nettoprisindekset, dog minimum 3%. Faktura sendes til det registrerede firmas kontaktperson, som har bestilt abonnementet.

Betalingsbetingelser 
Forfaldsdato vil fremgå af fakturaen. Ved forsinket betaling er Horisont Gruppen a/s berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse.

Opsigelse
Ved opsigelse af abonnementet sendes mail til enten Abo@horisontgruppen.dk eller til den konsulent som aftalen blev indgået med, minimum 30 dage før udgangen af en abonnementsperiode.

Ansvarsbegrænsning
Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for ulemper og tab som følge af portalens drift eller indhold. Dette gælder bla. driftstab, forgæves afholdte omkostninger, krav rejst af tredjemand, der måtte opstå eller blive konstateret som følge af fejl og mangler på portaler udgivet og drevet af Horisont Gruppen a/s eller indhold herpå, forsinket eller manglende optagelse samt netværksmæssige problemer i forbindelse med portalen

Annoncering i medier – magasiner, online medieplatforme og nyhedsbreve

Annonceindlevering
Al materiale til Horisont Gruppens medier skal leveres til kundeservice@horisontgruppen.dk, Kræver det indsendte materiale yderligere opsætning, vil der automatisk blive pålagt et opsætningsgebyr på 650 kr. med mindre andet er aftalt

Deadline, udgivelse og annullering
Indlevering af annoncematerialer skal inden udgangen af den til enhver tid gældende deadlinedato som er præsenteret i medieinformationen på det givne medie samt i den ordrebekræftelse der er tilsendt som grundlag for annonceaftalen. Den planlagte udgivelsesdato er ligeledes præsenteret i medieinformation og på ordrebekræftelser knyttet til annonceindrykningen.

Må en aftalt annonce udgå af produktion som følge af overskridelse eller manglende materialeindlevering af den, i medieinformationen angivende deadline for den pågældende udgivelse, hæfter annoncøren for det aftalte beløb. Samme forhold gælder også i tilfælde af, at der er aftalt en alternativ senere deadline med Horisont Gruppen.

Annoncører kan frit tilbagekalde en booket annonceplads inden deadline for den pågældende udgivelse. Ønsker annoncøren at tilbagekalde en booket annonce efter deadline hæfter annoncøren for annoncens aftalte beløb.

 

Rettidig annullering af ordre
Aftalte annonceindrykninger kan annulleres senest 30 dage før den pågældende deadline som er anført på ordrebekræftelse eller i den pågældende medieinformation.

Hvis annulleringer er en del af en større aftale, efterfaktureres den rabat andel der er givet på de indrykninger og eksponeringer som er afviklet forud for de annullerede annoncer.

Vi sender rettidigt servicemails ud som har til hensigt at hjælpe annoncører med, at huske annoncøren på at sende annoncemateriale.

Annoncemateriale sendes til kundeservice@horisontgruppen.dk. Kundeservice kan kontaktes Man.- Fre. på +45 5350 6060 mellem 08:30 – 15:00

Annonceplacering
Der kan tilkøbes særplacering i Horisont Gruppens printmagasiner og nyhedsbreve og der kan indgås særskilte aftaler om eksklusiv bannereksponering, ejerskab og sponsorater på Horisont Gruppens medieplatforme mod ekstra betaling.

Budskaber
Kan en annonce forveksles med en redaktionel tekst, forbeholder Horisont Gruppen sig ret til at forsyne annoncen med ordet ”annonce”.

Horisont Gruppen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der vurderes at være stødene overfor tredjemand eller har religiøse formål.

Opsætning og hjælp til annonceproduktion
Horisont Gruppens produktionsafdeling kan, mod et gebyr på 650 kr. pr. time, hjælpe med opsætningen af annoncer til både magasin, web og nyhedsbreve. Hvis du ønsker at få redaktionens hjælp til indholdsproduktion og planlægning, skal du kontakt os på nedenstående oplysninger.

Kontakt:
Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44, ST tv. Baghuset
DK-2300 København S
Tel.: +45 5350 6060
Kunderservice@horisontgruppen.dk
CVR: 87751619
Danske Bank: 3361 4585814407
BIC/SWIFT:DABADKKK
IBAN: DK63 3000 4585 8144 07